Cumartesi, Nisan 29, 2006

Yeni Çevre Yasası

Tuzla'da patlak veren zehirli variller skandalından sonra yeniden gündeme gelen Çevre Yasası TBMM'den geçti. Türkiye'de artık Sanayiciler, iş yeri sahipleri ve çevre mühendisliği (arıtma, ÇED vb.) hizmeti veren firmalar; yeni yasa ile ciddi yükümlülükler altına girdi.

Yeni Çevre Yasasının İşletmelere Getirdiği Yükümlülükler

* Arıtma tesisi kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 60 bin YTL para cezası verilecek.
* Arıtma tesisi kuranların tesiste kullandıkları elektrik tarifesi yarıya kadar indirilecek.
* Bundan böyle, liman, tersane, marina gibi işletmeler kendi atık ve atıksu arıtma tesisini yaptıracak.
* Çevreye zarar verebilecek işletmeler çevre yönetim birimi kuracak veya yetkili kurumlardan hizmet satın alacak.
* Zehirli varil olayında olduğu gibi, yasadaki koşullar dışında tehlikeli atıkları toplayan, taşıyan, bertaraf eden ve ömrü dolan bertaraf tesislerini kapatmayanlara 100 bin YTL'den 1 milyon YTL'ye kadar para cezası.
* Yasak atıkları toprağa verenlere 24 bin YTL. Konutlar için 600 YTL para cezası.
* Çevre cezalarını artık valilik değil bakanlık görevlileri kesecek.
* İdari yaptırımlar, Türk Ceza Yasası'ndaki hapis cezalarının uygulanmasına engel oluşturmayacak.

Cumartesi, Nisan 22, 2006

Pompa ve Vana Sanayi

Çevre ve Diğer Mühendislik dallarının yakın ilişki içinde olduğu, çevre mühendisliği sektörüne endüstriyel aksam sağlayan pompa ve vana sektörleri 2006 yılında Antalya'da bulusacak. Her iki sektörün masaya yatırılacağı ve sektör aktörlerinin iletişimini daha da güçlendirmesi için fırsat yaratacak olan Europump-CEIR, 2006 Ortak Senelik Toplantıları 20-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu toplantının en önemli özelliklerinden biri de her iki örgütün tarihte bir ilk olarak, biraraya gelmeleri.

18 ulusal derneğin üst kuruluşu olan Europump (Avrupa Pmpa İmalatçıları Derneği) ill 22 ulusal derneğin şemsiyesi organizasyonu olan CEIR (Avrupa Vana Sanayicileri Derneği) 2006 yılı senelik toplantıları bir arada organize edildi. Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneğinin (POMSAD) ev sahipliğinde Antalya'da yapılacak toplantılar, ayrıca Europump'ın 46'ıncı CEIR'in 47'inci genel kurullarına sahne olacak.

Çarşamba, Nisan 05, 2006

Mucizevi Arıtma


Dünyanın en önemli kimya kuruluşlarından Procter&Gamble, pis suları arıtıp içilecek hale getiren bir madde geliştirdi. Pur adı verilen toz halindeki madde, P&G'ın Cincinnati'deki merkezinde basına tanıtıldı. Pur, suyun kirini ayrıştırıyor. Yaklaşık 5 kuruşa mal olan bir tek poşet, 10.2 litre suyu arıtıp, içelecek hale getiriyor.

Afkika'da yılda ortalama 2 milyon çocuğun pis sular yüzünden öldüğünü hatırlatan firma yetkilileri, Pur'un içme suyu sorununa çözüm olabileceğini ifade ettiler. Proje lideri olan Greg Allgoods da, doğal afet sonucu kirlenen içme suları için de Pur'un rahatlıkla kullanılabilecegini açıkladı.