Salı, Haziran 05, 2007

Endüstriyel Reverse Osmosis Sistemleri

Reverse Osmosis sistemleri, günümüzde en yeni ve hızlı gelişen su arıtım teknolojisidir. Geçmiş yıllarda çok yeni ve pahalı olmasından dolayı sadece susuz bölgelerde deniz suyundan içme suyu elde etmede, ilaç ve kozmetik sektörü gibi yüksek kalitede suya ihtiyaç duyan işletmelerde kullanılmakta iken bugün işletim sistemlerinin basitleştirilmesi ve yeni teknolojilerle fiyatlarının uygun seviyelere gelmesi ile kullanımı yaygınlaşmıştır.

Endüstriyel ters osmos sistemleri,
� Şebeke ve acı kuyu sularının içme suyuna dönüştürülmesinde,
� Çok düşük iletkenliğe sahip sular ile üretim yapan proseslerde,
� Atıksu geri dönüşüm proseslerinde,
� Metal içeriği yüksek olan suların arıtımında,
� Deniz suyundan tatlı su elde edilmesinde tercih edilirler.

RO arıtım sisteminin temelinde yarı geçirgen membranlar vardır. Bu membranlar üzerindeki yarı geçirgen gözenek yapısı, saf suyun molekül çapından daha büyük, sudaki çözünmüş maddelerin molekül çaplarından daha küçük yapıya sahiptir. Membrana yüksek basınçlı su verildiğnde sadece saf su molekülleri ve sudaki eriyiklerin ancak %1-3�ü membran gözeneklerinden içeri nüfuz edebilir. Böylece sudaki eriyikler çaplarına bağlı olarak minimum %98 oranında tutulurken askıda katı partiküller, bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalar süzülmüş olur. Gözeneklerden geçemeyen daha yoğun moleküllü su drenaja verilirken aynı zamanda membranın tıkanması önlenmiş olur. Yapılan işlem tamamen fiziksel olduğu için çevre dostudur.

R.O. sistemini kullanarak kaynak suyu kalitesinden daha iyi kalitede su elde edebilirsiniz.

� IDEAL Endüstriyel RO sistemleri PLC kontrollü ve tam otomatiktir, kullanımı pratiktir.
� Sistemin uzun süre hizmet verebilmesi, bakım ve koruma masraflarını en aza indirebilmek için konstrüksiyon paslanmazdan imal edilmiştir.
� Membran kılıfı isteğe bağlı olarak paslanmaz veya FRP seçilebilir.
� Yüksek basınç pompası dik milli santrifuj ve SS316 çeliktir.
� Flowmetre ve TDSmetre gibi sistem performansını anında gösteren aksesuarlardan kaçınılmamıştır.
� RO arıtım sisteminin her koşulda mükemmel çalışması ve giriş suyu kesilmelerine karşı pompayı korumak için giriş basınç sensörü, rezerv tankı dolduğunda sistemi kapatacak seviye kontrol sistemi vardır.
� Membranın uzun ömürlü çalışabilmesini sağlamak için autoflush (sistemde oluşabilecek tıkanmaları geciktirici otomatik yıkama vanası) ile sistem geri kazanımı ve pompa debi stabilizasyonunu sağlamak için recycling ayar vanası kullanılmıştır.
� RO sisteminin yüksek verimle çalışmasını sağlayacak koruyucu arıtım ve kimyasal dozlama sistemlerinin istenen su kalitesi ve debiye bağlı olarak hesabı uzman mühendis kadromuz tarafından yapılacaktır.

Yüksek iletkenlikli ham su beslemesi yapılan kazanlarda kondens blöfünün azaltılarak enerji tasarrufu sağlamak için kurulacak REVERSE OSMOSIS sistemi kendini 6 ile 15 ay gibi (ham suyun iletkenliğe bağlı olarak) bir sürede amorti edecektir.

Otomatik Yumuşatma Sistemleri

Su Yumuşatma: Sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarının sebep olduğu sertliğin katyonik reçine kulanılarak çeşitli filtrasyon yöntemleri ile sudan alınması işlemidir.

Sert sular; özellikle buhar kazanlarında, sıcak su tesisatlarında kireçtaşı bağlayarak kesitlerinin daralmasına ve çok büyük ısı transfer kayıpları ile fazla enerji tüketimine yol açar.

Özellikle işletme için gerekli suyu yeraltın sularından sağlayan fabrikalarda su yumuşatma sistemi kullanılması gerektedir.

Yaygın kullanılan sistem katyonik reçine tankı ile tablet tuz tankının ayrı ayrı olduğu sistemlerdir. Yumuşatma sistemlerinde kullanılan tüm kontrol valfleri servis, rejenerasyon ve ters yıkama işlemlerini otomatik yapar. Sistemi oluşturan quartz, divinil benzen bazlı reçine ve lineer elyaf takviyeli epoxy kaplı polietilen tank dünya gıda normlarına uygundur. Taşmaya karşı şamandıra korumalı polietilen tuz tankı sisteme dahildir. Rejenerant madde olarak tuz kullanılır. Tuzlu su çözeltisi için gerekli su her rejenerasyondan sonra kontrol valfı tarafından tuz tankına doldurulur.

Yumuşatma sistemi seçiminde proje mühendislerimiz suyunuzun debi, sertlik derecesi ve diğer parametrelerine bağlı olarak gerekli reçine miktarını hesaplar. Hassas şekilde hesaplanan bu sistemler ile ters yıkamadaki tuz, su ve zaman kaybınızın minimuma inmesi sağlanır.

Otomatik kontrol sistemleri ile donatılmış bu cihazlar, ters yıkama ve rejenerasyon işlemlerini standart modellerde;

- Zaman kontrollü, isteğe bağlı olarak
- Hacim kontrollü veya
- Fransız Sertlik kontrollü olarak,
insan müdahalesine gerek duymaksızın yapar.

Aktif Karbonlu Filtrasyon Sistemleri

Aktif karbon; çoğunlukla hindistan cevizi kabuğundan 800ºC buhar altında dumansız yakılarak aktiflik kazandırılmış organik bazlı kömürlerdir.

Suda organik maddelerin sebep olduğu koku, tat ve renk problemlerini giderir. Klor ve klor bileşikleri, deterjan, petrol, sanayi atıklarını, solventleri ve asbest gibi maddeleri adsorbe eder.

Ideal AC Serisinde kullanılan tüm kontrol valfleri servis ve ters yıkama işlemlerini otomatik zaman kontrollü yapar. Sistemi oluşturan Quartz, aktif karbon mineralleri ve lineer elyaf takviyeli epoxy kaplı polietilen tank dünya gıda normlarına uygundur.

Aktif karbon filtre seçiminde proje departmanımız suyunuzun debisine, organik madde, aktif klor miktarına göre optimum yüzey geçiş hızını saptar. Aktif karbon adsorpsiyon katsayılarını gözönüne alarak yüzeyin tutabileceği madde miktarını, ters yıkama ve durulama sürelerini belirleyerek en verimli sistemi seçer.

Ters yıkama işlemi aktif karbon mineralinin rejenerasyonu için değil, basınç altında sıkışıp bloklaşan mineral gruplarını dağıtmak amaçlı yapılır.