Cumartesi, Kasım 05, 2011

Alüminyum Sülfat

Bu aralar çevre mühendisliği uzmanlık alanlarından olan su ve atıksu arıtma tesislerinde kullanılan kimyasallar üzerine yazıyoruz. Fizikokimya, çevre mühendisliğine giriş ve analiz laboratuvarı derslerinde sıkça karşılaşınlan kimyasallardan biri olan anyonik polielektrolit'i bir önceki yazımızda işlermiştik. Bu yazıda ise ülkemizde en sık kullanılan koagulant olan alüminyum sülfat kimyasalından bahsedeceğiz.

Alüminyum sülfat temel olarak toz ve granülür formlarda katı olarak kullanılmaktadır. Piyasada IBC tanklarda sıvı olarak bulunabilinsede pek ragbet görmemektedir. Eskiden 50 kg'lık çuvallar standard iken günümüzde iş güvenliği ve işçi sağlığı yönetmeliklerince standard ambalajlama biçimi 25 kg'lık çuvallar halindedir. Yüksek miktarlı alımlarda 1 tonluk "big-bag"'lerle temin etmek mümkündür.

Daha önceki konumuz anyonik polielektrolit'in aksine ülkemizde yerli olarak üretilmektedir. Hali hazırda 4-5 farklı entegre fabrikada üretilen alüminyum sülfat orta doğu, balkanlar, Türki cumhuriyetler ve Afrika ülkelerine ihrac edilebilmektedir.

Katı alüminyum sülfat en çok granülür formda üretilmektedir. Bunun sebebi baraj ve göllerden elde edilen içme suyunun arıtma tesislerinde granülür formlarda tercih edilmesidir.

İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılmasından dolayı demir sülfat ve demir 3 klorür gibi koagulanlara nazaran alüminyum sülfat daha geniş bir kullanım alanına sahiptir. Tabi ki içme suyu arıtma tesislerinde kullanılan alüminyum sülfat Tip-1 normlarında olmalıdır.

Cumartesi, Ekim 15, 2011

Anyonik Polielektrolit

Anyonik polielektrolit özellikle arıtılması göreceli olarak daha zor olan kimyasal atıksu arıtma tesislerinin kimyasal reaksiyon ünitelerinde floküant olarak kulanılmaktadır.

Saflığı ve kalitesi ile anyonik polielektrolit kimyasal arıtma tesislerinin veriminde en etkili kimyasaldır.

Yavaş karıştırma (flokülasyon ünitesi) ünitesinde kullanılandığı durumlarda uygun pH aralığında kullanılması gerekir.

Polimer bazlı anyonik polielektrolit düşük, orta, yüksek ve çok yüksek molekül ağırlığında polielektrolitler piyasa bulunmaktadır.

En yaygın olarak kullanılan polielektrolit markaları SNF ve BSAF firması tarafından Türkiye'de pazarlanan CIBA'dır.

Pazartesi, Eylül 19, 2011

Çevre Mühendisi İş İlanı

Kamu ve Özel sektör kurumlarına atıksu arıtma tesisileri proje ve taahhüt konularında hizmet veren Abamet Çevre Teknolojileri firmasına proje mühendisi olarak çalışacak Çevre Mühendisi aranmaktadır. Adaylar İstanbul merkezimizde çalışacaktır.

Aranılan özellikler
- Yeterli düzeyde İngilizce bilgisi,
- Analitik düşünebilme kabiliyeti,
- Tercihen ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik, İstanbul veya Marmara Üniversite Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmuş olmak,

CV'lerinizi : abamet@abamet.com.tr mail adresine gönderebilir veya,
Telefon ile : 0 216 457 10 57 arayıp bilgi alabilirsiniz.
Adres : Yalı Mah. Dr. Sadık Ahmet Bulvarı No:3/1, 34844 MALTEPE, İSTANBUL

Not : Firma merkezi İstanbul Anadolu yakası Suadiye semtindedir.Atıksu arıtma tesisileri proje ve taahhüt konularında faaliyet gösteren Abamet firmasına Çevre Mühendisi aranmaktadır.

Perşembe, Haziran 16, 2011

Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılan Elektrik Enerjisinin Geri Ödenmesi

Atıksu arıtma tesisi bulunan özel firmalar arıtma tesislerine ayrı bir elektrik sayacı takarak %50 oranında elektrik giderlerini teşvik kapsamında geri alabiliyorlar.
http://www.blogger.com/img/blank.gif
GERİ ÖDEME BELGESİNİ ALMAK İÇİN NE YAPILMALIDIR?
Aşağıda yazılı olan evraklarla birlikte İÇOM’a başvuruda bulunulur.
· Proje onayı Belgesi(27 Nisan 2004 ‘den sonra kurulan tesisler için),
· Elektrik aboneliği ve sözleşmesi,
· Geri Ödeme Belgesi ücreti ödeme makbuzu,
· Doldurulmuş Ek-2 formu

Detaylı başvuru formu ve rehberini indirmek için tıklayınız.

Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği

Her ne kadar karşıt görüşte olan meslektaşlarımız olsa da, Çevre ve Orman Bakanlığı teknolojik gelişmeleri takip edip kendisine uyarlama ve ar-ge çalışmaları yaparak Türkiye'de Çevre alanında standardizasyon ve mühendislik farkındalığı yaratma konusunda başarılı.

Örnek vermek gerekirse, ATIKSU ARITMA TESİSİ (AAT) TİP PROJELERİ bence atıksu alanında çok değerli bir çalışma. Yanlış anlaşılmasın sürekli takip ettiğim ihalelerden gördüğüm kadarı ile ileride tüm ilçe belediyelerin belediyeleri çamur kurutma yatakları ve sıyırıcı kullanılmayan çökeltme havuzlarında muzdarip olacak, hatta tesisin revizyonu için büyük paralar harcayacaklar. Fakat bu aslında birazda kendi başlarına ihaleye çıkan belediyelerin suçu.

Bu başıkta vereceğimiz döküman "Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği Projesi Sonuç Raporu" aslında Çevre ve Orman Bakanlığının sitesinde alınmış olup dr. ir. S. Geilvoet, ir. S.G.M. Geraats, ir. F.J.M.Schelleman, ing. M. Teunissen tarafından hazırlanmıştır.

Raporda da bahsedildiği üzere "Türkiye, mevcut durum itibarıyla su sektöründe AB Direktiflerini önemli oranda uyumlandırmış bulunmaktadır."

Ayrıca, Türkiye, su ve atıksu sekrörü ile ilgili olarak AB Kentsel Atıksu Arıtımı Diektifi de dahil olmak üzere başlıca AB direktifleriyle mevzuat uyumunu gerçekleştirmiştir. Türk mevzuatında atıksu arıtma konusundaki tüm gereklilikler tanımlanmış, kentsel atıksu arıtma alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Atıksu toplama ve kentsel atıksu arıtma tesislerinin daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, atıksu arıtma süreçlerinde enerji verimliliği önlemlerinin
uygulanması gerektiren önemli bir potansiyel bulunmaktadır.

Atıksu arıtma sistemini ilgilendiren enerji verimlilik önlemleri daha çok biyokütlenin havalandırılmasıyla ilgilidir. Ekipman ve proses kontrol önlemleri de kendi aralarında alt kategorilere ayrılabilir. Bu kategoriler aşağıda sıralanmıştır.

Atıksu Arıtma – Suyla İlgili Enerji Önlemleri

W1 Havalandırma ve sıvı tahrik ekipmanlarının ayrılması
W2 Yüzey havalandırma yerine kabarcıklı havalandırma
W3 Yüksek verimlilikle çalışan yüzey havalandırıcılar
W4 Yüzeysel havalandırıcılarda sıçramayı önleyici kapakların kaldırılması
W5 Yüzey havalandırıcılarda batma derinliğinin ayarlanması
W6 Tüp ya da disk havalandırma yerine plaka havalandırma
W7 Deplasmanlı tip (değiştirmeli) ya da roots tipi kompresör yerine santrifüj
tipi kompresör
W8 Optimal havuz derinliğinin tespit edilmesi
W9 Kesikli havalandırma kontrolü
W10 İstenen oksijen konsantrasyon ayar değerinin düşürülmesi
W11 Çamur yaşına göre proses operasyonu
W12 Alfa-faktörün geliştirilmesi
W13 Beklenmeyen düzeyde yüksek havalandırma oranlarını raporlanması
W14 Konfigürasyonun optimizasyonu
W15 Yukarı Akışlı Çamur Yataklı Filtreleme (USBF)
W16 Ardışık Kesikli Reaktör (SBR)
W17 Kaynakta arıtma
W18 Termal enerji değişimi geçişi
W19 Ekipmanların sık aralıklarla ON/OFF yapılmaması
W20 Ekipmanların istenmeyen ayar değerlerinde çalışmasını önlemek
W21 Çöktürme ünitelerinde sıyırıcı çalışma şeklinin ayarlanması
W22 İleri düzey ön-arıtma (elekler)
W23 Akışı sağlamak ve karıştırma için yüksek verimlilikte karıştırıcı kullanımı
W24 Karıştırıcı pervanesinin periyodik ayarı
W25 Karıştırıcıların tipi ve kabarcıklı havalandırma sistemiyle uyumlu olarak
konumlandırılması
W26 Akış yönünde kompartmanlar arası geçiş
W27 Karıştırıcı yerine havalandırma sistemiyle karışımın sağlanması
W28 Havalandırma sırasında karıştırıcıların kapatılması
W29 Suyun Cazibe ile iletilmesi
W30 Yağmur suyunun devre dışı bırakılması
W31 Sızmalara dikkat edilmesi
W32 Hidrolik sistemin optimizasyonu
W33 Nutrient giderimihttp://www.blogger.com/img/blank.gif
W34 İlave anoksik hacim oluşturulması
W35 Enerji açısından en uygun tasarımın tercih edilmesi
W36 Geri devir debisinin ayarlanması
W37 Anoksik bölgede nitrat geri devrinin düzenlenmesi
W38 Havalandırma hızının proses parametreleriyle eşleştirilmesi
W39 Sensör konumunun ve sayısının optimizasyonu
W40 Sensörlerin düzenli olarak kalibrasyonu
W41 Fosfor gideriminin optimizasyonu
W42 Deamonifikasyon
W43 Aerobik granül çamur (Nereda)

Tüm Papora Ulaşmak için Tıklayınız. ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ
-SONUÇ RAPORU