Pazartesi, Nisan 09, 2012

Atıksu Arıtma ve Derin Deniz Deşarj Yönetmeliği değiştirildi.

Bugüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onayı Genelgesi ve Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Prosedürü Genelgesi, 15 Mart 2012 tarihi itibari ile değiştirilerek "Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi" adı altında birleştirilmiştir.

Yeni genelge ile atıksu arıtma tesisleri tasarım ve inşaası aşamaları çağın gerektirdiği kriterlerde güncellenmiştir.

Onayı alınan atıksu arıtma tesisi projelerinde inşaa aşamasından sonra istenilen limitlerin sağlanamaması durumunda bakanlık tarafından bir Çevre Mühendisi başkanlığında oluşturulacak kurul tarafından proje tekrar incelenecek ve projede eksiklik olması durumunda proje müellifi firma belirli bir süre ile proje hazırlama işinden men edilecektir.

Bu genelge ile proje firmaları, ihaleye çıkan resmi kurum ve kuruluşlar ve özel sektör yatırımları inşaa ve imalat aşamasına geçmeden projelendirme gereksinimleri taahhüt altına alınmıştır.

Genelgenin tam metni için tıklayınız.

Çarşamba, Şubat 29, 2012

PCB Yönetimi

Çevre mühendisliği eğitimlerinde sıkça bahsedildiği gibi  PCB'ler yerküre için en büyük tehditlerden birisini oluşturan ozon tabakasının delinmesi sorunun en büyük kaynağıdır.

PCB yönetimi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrı bir birim oluşturarak atmosfre PCB salınımını kontrol altına almak için PCB Yönetimi birimini oluşturdu.

İlgili birimin websayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://pcb.cevreorman.gov.tr/

Cuma, Ocak 27, 2012

Sürgülü Kapak - Arıtma Tesislerinde Suyun Akım Şeması

Sürgülü Kapak

Su ve atıksu arıtma tesisi su akım şeması ve hidrolik diyagramı çok önemlidir. Bu yüzden bir arıtma tesisi projesine başlarken ilk olarak sistemin akım şeması çıkarılır. Pompa, vana, boru veya açık kanallar vasıtası ile oluşturulan akım şeması bu birimler vasıtası ile bir sistem olarak tasarlanır.

Bugün içme suyu ve atıksu arıtma tesislerinde açık kanal ile yapılan su terfilerinde en önemli akım yönlendirme ekipmanı olan sürgülü kapaklar hakkında yazacağız.

Sürgülü kapaklar çalışma prensiplerine göre ikiye ayrılmaktadırlar. Bunlar motorlu (penstok veya penstock) ve manuel (sürgülü kapak)'dır.

Manuel sürgülü kapaklarda (sluice gate) kapağın çalışması operatör iş gücü ile kapak tijinin üzerine monte edilen dümen vasıtası ile olmaktadır. Bu ekipmanda kullanılacak malzeme atıksu arıtma tesislerinde st37 epoxy boyalı, sıcak daldırma galvanizli, AISI 304 paslanmaz malzemeli olabilir. Yanlız sürgülü kapağın tiji en az AISI 304 normalarında paslanmaz çelikten yapılmalıdır.

Sürgülü kapak bakımı ise haftalık periyotlarda gres yağı ile yağlamak şeklinde arıtma tesisi işletme kitapçığında belirtilmelidir. Montajı sırasında ise kapak kanala monte edildikten sonra, kapağın alt ve yan kısımları kanal betonu ile arasını kapatacak şekilde sıva ile kaplanmalıdır.

Otomatik sürgülü kapak (penstock) ise tije monte edilen bir adet motor vasıtası ile kontrol edilmektedir. Kullanılacak motor uygun devirde bir redüktör ile kullanılarak kontrolü seviye veya zamanlı olabilmektedir.