Cumartesi, Mayıs 24, 2008

Altın Atölyeleri ve Madenlerinden Kaynaklanan Atıksuyun Arıtılması

Bilindiği üzere altın madeninin topraktan çıkarılıp kuyumcu atölyelerinde işlernerek tüketicilerin beğenesine sunulana kadar bir çok prosesten geçmektedir. Bu prosesler esnasında bir çok atıksu veya zehirli kimyasal oluşmaktadır. Bu kimyasallara en büyük ve tanıdık örnek altın aranırken kullanılan siyanürdür.


Altın cevheri doğadan çıkarılırken kullanılan 2 ana yöntem vardır. Bunlar Yığın Liçi ve karıştırmalı liçdir.

Siyanürleme Altın tanesi 10 mikrondan küçük ise Gravitasyon, Altın tanesi iri ve serbest ise Flotasyon Cevher bakır kullanılır.

1) Yığın Liçi: Tabanına ısıya duyarlı membranlar serilerek geçiş oranı sağlanmış bir alan üzerine kaba kırılmış cevher yığılır. Bu yığın üzerine döşenen borular vasıtasıyla siyanürlü çözelti püskürtülür. Bu yöntem ABD, İspanya ve İtalya’da halen uygulanmaktadır.

2) Karıştırmalı Liç: Kırılan ve öğütülen cevher çelik tanklar içerisinde siyanürlü çözeltiyle karıştırılarak siyanürleme prosesi gerçekleştirilir.

Her iki yöntemdede oluşan atık ve atıksu yüksek miktarda zehirli siyanür içermektedir.

Altın saf olarak çıkarılıp kuyumcu atölye ve fabrikalarına geldiğinde de bir dizi kimyasal işlemden geçer. Bu kimyasal işlemler sonucunda oluşan atıksu özel bir arıtma sistemi ile arıtılır.

Normal arıtma tesislerinden farklı olarak bu atıksu altın ve pırlanta içermektedir. Atıksu içerisinde bulunan altın belirli damıtma yöntemleri ile yeniden işletmeye geri kazandırıldıktan sonra klasik arıtma prosesleri uygulanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder