Pazartesi, Kasım 02, 2009

Emisyon Ticareti Yenilenebilir Enerji Projelerini Cazip Hale Getiriyor

- Karbon finansmanı nedir? Karbon finansman süreci nasıl işlemelidir?
Karbon finansmanı, gelişmekte olan bölgelerde küresel ısınma ile mücadelede temiz teknolojilerin desteklenmesi için finans bir araçtır. "Kirleten öder" prensini üzerine kurulmuş bir mekanizmadır. Bu kapsamda gönüllü pazar uyum piyasası dışında kalan kişilerin ve organizasyonların elektrik tüketimi, ısınma veya seyahatten kaynaklanan Sera Gazları emisyonlarını dengelemeleri için sağlanan bir platformdur.

- Gönüllü Karbon Piyasası nedir?
Gönüllü karbon piyasası Kyoto protokolünden bağımsız ancak uyum piyasasında veya (UNFCCC) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında kullanılan metotları veya prosedürleri uygulamaktadır. Bu piyasa vasıtasıyla, emisyon sınırlaması getirilmeyen sektörler ve bireyler de iklim değişikliği sürecinde yapılan çalışmalara dahil oluyorlar. Özellikle hizmet sektöründeki firmalar, karbon emisyonlarını kredilerle dengeleyerek sosyal sorunluluklarını yerine getiriyorlar ve çevre açısından geleceğe yönelik sürdürülebilir önem verdiklerini gösteriyorlar. Emisyon azaltımının yanı sıra ekonomik ve sosyal faydalar sağlayan yüksek kaliteli karbon kredileri, özel sektör için itibar kazandıran bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Raportaj ve yazının tamamı için;

Kaynak: Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi Sayı-72 www.enerji-dunyasi.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder