Cumartesi, Ekim 15, 2011

Anyonik Polielektrolit

Anyonik polielektrolit özellikle arıtılması göreceli olarak daha zor olan kimyasal atıksu arıtma tesislerinin kimyasal reaksiyon ünitelerinde floküant olarak kulanılmaktadır.

Saflığı ve kalitesi ile anyonik polielektrolit kimyasal arıtma tesislerinin veriminde en etkili kimyasaldır.

Yavaş karıştırma (flokülasyon ünitesi) ünitesinde kullanılandığı durumlarda uygun pH aralığında kullanılması gerekir.

Polimer bazlı anyonik polielektrolit düşük, orta, yüksek ve çok yüksek molekül ağırlığında polielektrolitler piyasa bulunmaktadır.

En yaygın olarak kullanılan polielektrolit markaları SNF ve BSAF firması tarafından Türkiye'de pazarlanan CIBA'dır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder